PRESEK STANJA U VEZI S FINANSIRANJEM USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE U ORGANIZACIJI CENTRA I POZIV ZA HITNU PODRŠKU

Poštovani/e,
Uz najlepše želje za ovu godinu, šaljem vam informaciju o još jednoj uspešno završenoj kampanji grupnog prikupljanja sredstava. Završena je 30.12. Trajala je 5 meseci umesto 2 zbog toga što je započela u vreme godišnjih odmora i opštih finansijskih prilika, koje su povod što vam se sad obraćam.
U okviru kampanje donirano je 5.615,00 din. više od predviđene sume i u ovoj uplaćene su 2 lične donacije od 38.800,00 din i deo unapred uloženog novca vraćen je Centru, čime se manjak za period jun 2020- decembar 2022. smanjio na 2.273.200,00 din. od kojih je

iznos od 377500 din. neophodno da hitno obeznedimo za 13 neplaćenih doprinosa jer nas 31, uključujući 7 dece zaposlenih trenutno nema zdravstveno osiguranje.

Očekivana donacija u decembru preusmerena je na drugu namenu, a za drugu je javljeno da nije odobrena, zbog čega će asistencija korisniku iz Beograda morati privremeno da bude prekinuta ukoliko novac hitno ne bude obezbeđen, a korisnica iz Subotice je po predočenim informacijama, predložila da se ne nastavi radni odnos sa njenom asistentkinjom (nakon 58 meseci) i da je Centar uputi na tromesečnu naknadu NSZ u slučaaju nezaposlenosti. Poslali smo tog dana, treće po redu pismo gradonačelniku i resornom sekretarijatu u Subotici da Grad nađe način da do završetka revizije ostvarivanja njenog prava na naknadu za tuđu negu i pimoć, koja je u toku, jer joj se fizičko stanje pogoršalo, ili promene državnog pravilnka, koja predstoji, ali resorno ministarstvo ne može da da nikakvu informaciju o rokovima, zajedno nađemo način da i ona ima uslugu vodeći se principom UN-a da se niko ne ostavi po strani. Predložili smo moguća rešenja. Do sada nije stigao odgovor.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti uputila je, nakon obraćanja Centra, 21.9.2022. predlog resornom ministarstvu da se u čl. 99 Pravilnika o bližim uslovima i standardima pružanja usluga socijalne zaštite izmeni deo po kome samo osobe koje ostvaruju pravo na naknadu uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć drugog lica imaju pravo na fnansiranje usluge PA budžetskim sredstvima.
Centar je u prošloj godini imao priliv od 33.491.051,93 din, učešće Grada NS u finansiranju je 86%. Grad je pokrio naknade za rad asistenata/kinja u NS, kampanja naknade za bolovanje i godišnji odmor u 2022. godini. Ostalo je nepokriveno 8 prazničnih dana (do maja, a predstoji plaćanje ovogodišnjih janurskih i dalje jer još uvek nemamo informaciju da li će ih Grad pokriti, jedna naknada za godišnji odmor iz juna 2020, putni troškovi, sem radničkih markica za prevoz, u periodu jun 2021-decembar 2022. jer smo novac uplaćen za ovu namenu usmerili na nankade za godišnje odmore i bolovanja 2020-21 (sem jednog), za 2 doprinosa u NS i asistenciju prvoj slepoj studentkinji Medicinskog fakulteta u NS, kojoj je Centar 24 meseca pre sticanja prava na finansiranje usluge iz Budžeta Grada NS, organizovao asistenciju obezbeđujući 80% sredstava.

Manjak u NS u poslednje 2,5 g. je 1,8 miliona din, u Subotici Beogradu i Somboru 1,150.700,00 din. Očekujemo da će ove nedelje resrona gradska uprava u NS obavestiti Centar o tome koju će od 5 stavki koje trenutno ne finansira, a za koje godišnje treba 4 miliona din, finansirati. Po načinu na koji je u Pravilniku o bližim uslovima i kriterijumima za finansiranje usluga soc. zaštite definisana cena usluge po satu (samo neto i doprinosi za sat pružene usluge) izvesno je da će Grad naći način samo za sufinansiranje punog obima usluge dvema koleginicama kojima je potrebna celodnevna asistencija i asistencija dveju osoba pri svakom podizanju, odnono pokrrivanje 5 celih mesečnih noormi. Za sada je pokriva po principu 24 sata x br. dana u mesecu, što stvara mesečni manjak za pola do cele norme za svaku od njih. Nije nam još uvek predočen razlog sem iznosa sredstava koji za to treba da se opredeli, za neusklađivanje gradskog pravilnika sa Zakonom o radu budući da je u pitanju usluga koja podrazumeva ljudski rad i može se legalno organizovati, ukoliko je licencirana, samo uz potpisivanje ugovora o radu s direktnim pružaocima.
Uz zahvalnost za dosadašnju podršku kontinuitetu usluge, htela sam da vas zamolim, da u toku ove nedelje, u skladu sa svojim mogućnostima, ponovo donirate za nju da možemo da isplatimo prošlogdišnje neplaćene doprinose i produžimo zdravstveno osiguranje. Jutros je stigla nova opomena Poreske uprave.

Račun za donacije je 340-11001268-31 u Erste banci AD. 

Srdačno!

mr Milica Mima Ružičić-Novković, predsednica

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.