Saopštenje Centra “Živeti uspravno” povodom obeležavanja međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

 

 

Obeležavanje 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ima za cilj da promoviše puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim aspektima društvenog života i razvoja. Tema ovogodišnjeg obeležavanja je Bolja izgradnja: prema post Covid svetu koji uključuje osobe sa invaliditetom, koji je pristupačan i održiv.

pandemija Covida 19 pokazala je, između ostalog, koliku opasnost po život može da donese situacija u kojoj države nemaju alternativu uslugama kolektivnog smeštaja. Srbija svojim merama i nepostojanjem kapaciteta za hitnu deinstitucionalizaciju donela je nekoliko važnih mera za ljude koji koriste usluge u zajednici, ali ih je u dobrom delu lokalnih samouprava morala redukovati radi ispomoći pružaocima rezidencijalnih ustanova. Trenutno niko, sem zaposlenih u njima i, nadamo se, nadležnih tela, ne zna stvanu situaciju u ustanovama. Ovo je globalna realnost i pravi trenutak za punu primenu čl. 12, 19 i 28. Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koji se odnose na poslovnu sposobnost, pravo na samostalni život i uključenost u zajednicu uz odgoarajuću asistenciju i prava iz oblasti socijalne zaštite.

Što se Novog Sada tiče, prošlo je godinu dana otkako je Grad posle 10 godina projektnog sufinasiranja i 15 godina pregovaranja uveo uslugu personalne asistencije u sistem budžetskog finansiranja izmenom Odluke o socijalnoj zaštiti Grada koja je stupila na snagu 31.12.2019, a 16.7.2020. je, na osnovu iskustva u toku vanrednog stanja izmenio Pravilnik o finansiranju usluge definisavši kriterijume pod kojima ovlašćeni pružalac može pružiti 30% više usluge na nivou godine u odnosu na sredstva koja su mu odobrena za ukupan broj korisnika/ca kojima pruža uslugu.. Trenutno radimo na tome da se podatak o procentualnom ograničenju izostavi iz Pravilnika o ostvarivanju prava na finansiranje usluge personalne asistencije i da se u odobravanju prava na veći broj sati od zakonom definisanog minimuma pođe od stvarnih potreba osobe kojoj je ova usluga potrebna. Ukoliko se ovaj kriterijum izostavi, kad je Novi Sad u pitanju, bilo bi usklađeno s Konvencijom sve što trenutno dozvoljava zakonski okvir u Srbiji. Uz to Novi Sad je jedini grad u Srbiji koji je navedenim pravilnikom omogućio pravo korisnika/ca na izbor licenciranog pružaoca usluge, tako što na osnovu rešenja CSR o ostvarivanju prava na uslugu, osoba sama ugovara uslugu sa licenciranim pružaocem koji je na osnovu toga organizuje.

Centar je 27.11. pokrenuo još jednu, nadamo se poslednju kampanju grupnog prikupljanja sredstava za personalnu asistenciju, ovog puta da se pokriju troškovi tri mesečne bruto zarade u Subotici budući da deo osoba sa invaliditetom nema pravo na finansiranje usluge personalne asistencije jer je osnov za njegovo ostvarivanja korišćenje uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć na koji imaju pravo samo osobe sa 100% oštećanja po jednoj osnovi. To znači da najveći broj osoba koje se otežano kreću ili imaju smanjenje neke sposobnosti niže od 100%, ne mogu da ostvare pravo na finansiranje asistencije. Svrha kampanje je dvostruka: da obezbedimo novac koji nedostaje i da pokrenemo izmenu propisa u ovom delu jer po preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom osnov za odobravanje vrste i stepena podrške za izjednačavanje mogućnosti treba da bude nivo potreba, a ne stepen oštećenja/smanjenja sposobnosti.

Ove godine obeležavamo 20 godina od otvaranja savetovališta, čiji je tim, uz nekoliko saradnika/ca, pre bezmalo 19 godinao osnovao Centar kao samostalno udruženje građana

Ovu godinu pamtićemo po prepoznavanju značaja međusobne podrške i razvijanja svesti o međusobnoj povezanosti i međuzavisnosti, na šta nam iskustvo sa virusom korona ukazuje. S tim u vezi, u okviru programa SPECIJALNI FOKUS, uz podršku Rekonstrukcije ženski fond, završavamo rad na projektu U ISTOM FILMU koji će javnosti od iduće nedelje predstaviti iskustva različitih ljudi u periodu april-septembar 2020. s fokusom na rešenja.

 

Predsednica Centra

mr Milica Mima Ružičić -Novković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centar Živeti uspravno

Jevrejska 20, 21000 Novi Sad

Tel./ faks: 021/42-42-91

office@czuns.org

www.czuns.org

Žiro račun: 340-11001286-31 Erste Bank A.D

PIB 100726733

About the author: czuns