SAOPŠTENJE POVODOM 15 GODINA OBEZBEĐIVANJA USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE

Juče je bilo 15 godina otkako je, obukom za potencijalne korisnike/ce personalne asistencije, Centar počeo organizovanje ove usluge. Nakon obuke 3 studenata iz Pančeva, Subotice i Novog Sada, počelo je da ju koristi ugovorom o saradnji između Centra i NSUSI, kome je Pokrajnski sekretarijat odobrio sredstva za ovu namenu.

U maju 2009. počela je pripremna faza za pilotiranje usluge u Novom Sadu sredstvima koje je za 10 korisica/ka Centru odobrila Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu..

Zastupničkim radom CIL Srbije 2011. je u Zakon o socijalnoj zaštiti uvedena usluga personalne asistencije, licencirano je preko 20 pravnih lica za njeno pružanje, finansira se u manje od 30 opština, broj korisnika/ca se povećava pretežno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, skoro 50% od ukupnog broja. Većina licenciranih pružalaca asistente/kinje zapošljava po ugovoru o delu i ugovoru o privremeno-povremenim poslovima i većina korisnika/ca, sem delom u Novom Sadu, koristi uslugu 40 sati nedeljno, vikendom je nemamo ili je kompenzujemo na drugi način.

Centar se u startu, imajući u vidu strukturu potencijalnih korisnika opredelio za pun obim usluge i zapošljavanje asistenata/kinja po ugovoru o radu, sem kad oni/e sami/e, zbog svojih prilika, ne izaberu drugu vrstu ugovora, koje Zakon o radu predviđa. Iz tog razloga je 2020 i 2021, otkako se PA, na njegovu inicijativu, finansira s namenske budžetske linije, uticao na to da se obezbedi optimalan nivo usluge i celodnevna, što je za sada predviđeno za osobe koje žive same ili sa starijim i obolelim osobama.

Grad je uslugu 2009-2019 projektno sufinansirao, ostatak novca obezbeđivali smo donacijama poslovnog sektora i ličnim, što sad radimo za troškove radnih prava, sem rada, do prošle godine obezbeđivli smo donacije za 5 osoba van NS kojima je nužna, a koje nisu imale pravo na finansranje usluge. Zbog projektnog sufinansiranja PA, 4 računa Centra su od 2017. u blokadi. Od februara i javne dotacije podležu blokadi. Odobrena sredstva za indirektne troškove usluge ne mogu da budu uplaćena do deblokade. Imamo 3 nedelje da odblokiramo račune, da bismo u 2024. nastavili s pružanjem PA s pokrivenim ovogodišnjim troškovima, za koje je sav novac odobren.

Osnovni račun Centra s koga Narodna banka naplaćuje iznos pod blokadom je 340-5350-79.

Glavnica je 3.999.193,63 din, ukupan dug je 5.646.320,00 din.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.