SAOPŠTENJE POVODOM 21. GODIŠNJICE POSTOJANJA I POČETKA NOVE KAMPANJE GRUPNOG PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

 

U Novom Sadu, 22. februara 2023.

 

Centar je kao samostalno udruženje građana počeo s radom 22.2.2002. godine. Misija mu je stvaranje okruženja u kome će biti poštovana sva ljudska prava i omogućena puna primena Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.

U poslednjih 15 godina fokusirani smo na doprinos stvaranju preduslova za samostalni život, a u poslednjih 10 na uvođenje usluge personalne asistencije u Odluku o socjalnoj zaštiti Grada Novog Sada, i u poslednje 2 godine, na izmenu diskriminatornih odredbi Pravilnka o bližim uslovima i standardima pružanja usluga socijalne zaštite, pre svega onih u čl. 99 koji se odnose na to ko ima pravo na uslugu personalne asistencije pošto je ona čl. 19 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom definsana kao potencijalno pravo svake osobe sa invaliditetom.

U  toku prošle godine u organizaciji Centra personalnu asistenciju koristilo je 14 korisnika/ca iz Novog Sada, 1 korisnica iz Subotice cele godine, 1 korisnica iz Sombora zaključno s aprilom i 1 korisnik iz Beograda do jula, blizu 80 osoba koristilo je iskustvenu (peer) podršku, jedna svakodnevno, i 1 devojci od maja Centar organizuje podršku u donošenju odluka.

U vezi sa finansiranjem usluge personalne asistencije, Grad Novi Sad je, mimo rada asistenata/kinja, pošto po Pravilniku o bližim uslovima i kriterijumima pružanja usluga socijalne zaštite u cenu sata pružene usluge ulaze samo neto sat i pripadajući doprinosi, po posebnom zahtevu za nepokrivene sate, pokrio je pun obim usluge dvema osobama kojima je potrebna celodnevna asistencija, dok su troškovi naknada za godišnji odmor i bolovanje pokriveni kampanjom grupnog prikupljanja sredstava, koja je trajala od jula do decembra, i kojom je pokriveno i 4 meseca asistencije u Subotici.

Centar je u 2023. ušao s manjkom od 2.975.000 din. za period jun 2020-decembar 2022, koji je s jučerašnjim danom smanjen na 2.461.900,00 din.

Osmog februara pokrenuli smo novu kampanju s ciljem da do kraja marta, najkasnije do 31. maja, prikupimo sva nedostajuća sredstva. Pozivamo Vas da doniranjem, deljenjem informacija ili (su)organizovanjem donatarskih akcija i događaja podržite kampanju.

U toku januara Koalicija Digni gard, pokreni grad i izdavačka kuća Booka organizovali su 2 uspešne akcije podrške Centru, mikro kampanjom prikupljeno je 340.000 din. kojima su pokriveni doprinosi asistentkinja van Novog Sada, overeno zdravstveno osiguranje svim zaposlenima do kraja marta i uplaćena decembarska plata asistentkinji iz Subotice.

Večeras u 19č Crna kuća organizuje vegansku večeru u korist asistenciji. Priprema hrane počinje od 15č, možete se pridružiti pripremi, a ovde videti detaljnije informacije o događaju.

Novac prikupljen od ulaznica na žurku, koju Crna kuća organizuje 26.2. takođe će biti namenjen za podršku asistenciji. Dođite!

Od 22-24.2. u kancelariji Centra, iz koje nam do 28.2. predstoji preseljenje, Centar za samostalni život održaće akreditovanu obuku za 12 asistenata/kinja, a u čast Gordani Rajkov, osnivačici pokreta i Centra za samostalni život Srbije, koja je preminula u junu prošle godine.

 

 

Predsednica Centra

mr Milica Mima Ružičić – Novković

 

 

 

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.