Saopštenje za javnost i poziv na koncert ŽIVETI USPRAVNO – 0,1%

GRAD NOVI SAD KROZ SVOJA TRI KONKURSA ZA PROGRAME IZ SOCIJALNE ZAŠTITE OD INTERESA ZA GRAD KOJE SPROVODE UDRUŽENjA GRAĐANA I KROZ JAVNI RAD ODOBRIO IZNOS OD  7.995.337,00 DINARA, 2.5 PUTA VIŠE OD PRETHODNIH GODINA I 2.5 PUTA MANjE OD OPTIMALNOG IZNOSA SHODNO STRUKTURI STANOVNIŠTVA.

Saopštenje za javnost i poziv na koncert ŽIVETI USPRAVNO – 0,1%

Zaključkom Gradskog veća Grada Novog Sada broj 1031/2018-14-II od dana 24.10.2018. godine na drugom javnom konkursu za programe u oblasti socijalne zaštite od interesa za Grad koje sprovode udruženja građana za uslugu personalne asistencije, koju Centar organizuje odobren je iznos od 4.150.000,00 dinara.

Ovim, sredstvima u iznosu od 3 miliona dinara, odobrenim na prvom konkursu i sredstvima u iznodu od 845.337,00 dinara kroz gradski javni rad obezbeđena je usluga personalne asistencije u trajanju od 40 za 4 korisnice tokom cele godine, za jednu koridnicu u trajanju od 6 meseci, za dve u trajanju od 5 meseci, za 4 korissnika/ce u trajanju od 3,5 meseca, jedan korisik je m počeo da koristi uslugu od 22. oktobra i imamo prostora za još trje korisnika od novembra. Jedna koleginica je koristi 5 meseci u trajanju od 6 sati dnevno, jedna  studentkinja je u avgustu i septembru koristila uslugu 4 sata, od početkka semestra koristi je 8 sati, jedan kolega je prvih 15 dana koristio 4 sata, sada je koristi 8 od ukupno 13 korisnika i dve korisnice u ovoj godini, trima koleginicama usluga je potrebna 15 sati i jednoj 24. U prvih 6 meseci novac za neto troškove usluge za ddodatnu asistenciju obezbedili smo različitim akcijama prikupljanja sredstava i kroz particiopaciju korisnika. Prihodom od koncerta koji će biti održan 26. oktobra u 20 č.u saradnji sa Inicijativom
CRACKER – ArtRoots Guerilla Network
pokrićemo deo troškova doprinosa. Za drugu polovinu godine deo će biti pokriven kroz  participaciju, deo za uskakajuću i radnu asistenciju kroz dva konkursa resorne gradske uprave, deo ćemo nastaviti da obezbeđujemo donatorska sredstva i da organizujemo akcije prikupljanja sredstava dokle god Grad ne prepozna da nivo finansiranja ove usluge po korisniku zavisi od njegovih/njenih potreba.

Minimalni standard jeste od 20 do 40 sati nedeljno, ali ukoliko u jednoj lokalnoj samoupravi postoje potencijalni korisnici/e kojima je oa usluga potrebna duže, lokalna samouprava u saradnji sa korisnicima/ama i pružaocima u obaveezi je da pronađe način i odgovori na realnu potrebu. Očekujemo da će već od ove godine tako biti.
Koristimo priliku da sve koji u petak, 26. oktobra, budu u Novom Sadu, pozovemo na koncert. Karte se mogu kupiti u Muzičkoj omladini (Katolička porta br. 2) sutra do 14) ili u Sinagogi 2 sata pre koncerta. Hvala svima na podršci ovom procesu. Cilj nam je da iz gradskog budžeta za ovu namenu bude izdvojeni minimalno 0,1% godišnje.

Tekst zaključka možete preuzeti ovde : //www.novisad.rs/sredstva-koja-se-dodeljuju-programima-udruzhenja-gradjana-u-oblasti-socijalne-i-dechije-zashtite-na.

About the author: czuns