SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 15 GODINA OTKAKO GRAD NOVI SAD SUFINANSIRA USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE

Danas je 15 godina otkako je Grad Novi Sad počeo da sufinansira uslugu personalne asistencije po zahtevu Centra.
Dotacijama ju je sufinansirao 10 godina i 8 meseci. Novembra 2019, na inicijativu Centra, uvedena je u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada i usvojen je gradski pravilnik o njenom finansiranju po kome korisnici/e direktno biraju i ugovaraju uslugu s njenim licenciranim organizatorima, što je samo u Novom Sadu sada moguće i trenutno ih je 3.
Od juna 2021. Grad na osnovu zahteva korisnika/ce i procene organizatora usluge, koju Centrar za socijalni rad upućuju stručne radnice/i odobrava finansiranje 52 do 168 sati nedeljno, što je takođe trenutno samo u Novom Sadu moguće. Od strane Centra iniciran je pun obim podrške, što je posle 18 meseci odobreno, ali se resorna gradska uprava nije konsultovala s njim u vezi s kriterijuma, koji su definisani po medicinskom modelu pristupa invalidnosti bez esencijalnnog poznavanja tekovina međunarodnog pokreta za samostalni život.
Grad od januara 2020. troškove personalne asistencije s namenske budžetske linije finansira samo pokrivanjem neta i pripadajućih doprinosa po radnom satu. Ostale troškove radnih prava zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, kome 2 od 3 licencirana organizatora ne pripadaju, ne finansira.
U toku bezmalo jedanaestogodišnje faze projektnog sufinansiranja usluge, nije nijedne godine odobren ceo potreban iznos. U proseku je nedostajalo 2 mil. din. godišnje, koje smo nadomešćivali donacijama i organizacijom benefit skupova. Od 2020. na taj način pokrivamo troškove radnih prava asistenata/kinja, koje Grad ne pokriva.
Centar je od maja 2009. do decembra 2019. jedini organizovao uslugu u Novom Sadu i preuzeo odgovornost za sve što Grad nije (finansirao). Otuda se suočava s blokadom dela svojih računa od 2017, a usled promene propisa trenutno sve sem donacija i humanitarne pomoći, podleže blokadi, pa od februra licenciranu uslugu personalne asistencije organizuje samo 1 osobi preliminarnom godišnjom podrškom Rekonstrukcija Ženski fond i jednoj podršku u donošenju odluka.
Da bi Grad nastavio finansiranje asistencije u organizaciji Centra, nužna nam je donatorska podrška na račun 340-5350-79.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.