Statut i interna dokumenta

word documentpdf document
Pravilnik o organizaciji i načinu rada centra „ŽIVETI USPRAVNO“
word documentpdf document
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu centra „ŽIVETI USPRAVNO“
word documentpdf document
Rešenje o licenci za pružanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom
word documentpdf document
Statut centra „ŽIVETI USPRAVNO“
word documentpdf document
Zaključak o ispravci rešenja za pružanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom