U prilogu se pominje poslovna, a ne radna sposobnost i asistencija ne nega.
U decembru je deset godina otkako je Srbija potpisala Međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Zakoni koji su u većoj meri sa njom usklađeni usvojeni su pre i nakon njenog potpisivanja.
U ostalim delovima prilog je informativan i aktuelan.