U 2023.

Da u 2023. osvestimo da od svake naše namere i postupka sve(t) zavisi, da vratimo mir i da se opredelimo za doslednu primenu usvojenih međunarodnih standarda i ratifikovanih ugovora na polju ljudskih prava i održivog razvoja, i da se usmerimo samo na dalji razvoj i međusobnu podršku da budemo dobro i da druga bića, čiji opstanak zavisi od naših postupaka i ponašanja, budu dobro.
I da u 2023. Град Нови Сад počne direktnim pružaocima usluga socijalne zaštite da pokriva sva prava iz radnog odnosa i obezbedi pun obim usluga, jer može, a to je, s obzirom na demografsku strukturu stanovništva, jedan od stubova njegovog razvoja, da zaustavi sve procese, počev od uništavanja zelenih površina, koji će povećati potrebu za uslugama socijalne i zdravstvene zaštite, i da R. Srbija propise u oblasti socijalne zaštite i porodičnih prava uskladi sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima, i svoj privredni razvoj sa potrebama svog stanovništva, a u vezi sa primenom ratifikovanih međunarodnih ugovora na polju ljudskih prava da bismo mogli/e nesmetano živeti i imati preduslov za pun društveni učinak i doprinos društvu i svetu u celini.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.