Uspešno završena kampanja

Današnjom nenajavljenom donacijom višegodišnjeg donatora u iznosu od 15.000,00 din. iznos predviđen da se pokrije u okviru kampanje premašen je za 5.615,00 din.
Od 24. jula do sada donirano je 562.615,00 din. (101,01%). Izveštaj ćemo objaviti na sajtu i profilima Centra nakon praznika pošto danas do 16h treba da obezbedimo još 390.000,00 din. za dva decembarska neta asistentkinjama van Novog Sada i za 14 neplaćenih doprinosa u periodu avgust-decembar da bi se od januara za nas 31 (uključujući sedmoro dece zaposlenih) produžilo zdravstveno osiguranje pošto je jedna najavljena donacija izostala.
Hvala svim donaatorima/kama, Rekonstrukcija Ženski fond na ustupljenoj platformi za onlajn donacije i na svim vidovima podrške da se obezbede sredstva za ostala prava iz radnog odnosa, sem rada, koje Град Нови Сад još uvek ne finanira. Iznos od 220.000 din. doniranih u okviru ove kampanje utrošeno je na naknade za bolovanje i godišnji odmor u Novom Sadu. Ostatak je utrošen na asistenciju jednoj osobi, koja zbog toga što joj je procenjeno 90% telesnog oštećenja, nema formalni uslov za ostvarivanje prava na finansiranje usluge personalne asistencije iz budžeta Grad Subotica, kome se Centar juče po drugi put od juna ove godine obratio da zajedno nađemo rešenje za sufinansiranje njene asistencije, jer joj je nužna, dok se državni pravilnik o minimalnim standardima ne promeni. Promena je najavljena pre 14 meseci. Centar, uz njeno učešće u visini osnovnog ddodatka za tuđu negu i pomoć, koji ostvaruje, 58 meseci donacijama obezbeđuje novac za troškove njene asistencije, a za jednog čoveka iz Beograda koji je u sličnim okolnostima, 18, i ukoliko se nešto hito ne preduzme od strane, pre svega gradova Novi Sad, koji ima najbolji model obezbeđivanja prava na finansiranje usluge PA u Srbiji i jedan od najboljih u Jugoistočnoj Evropi, ali je još uvek na štetu direktnih pružalaca, i Subotica, njih dvoje od januara neće moći da koriste asistenciju jer na stalni priliv donacija za ovu namenu u trenutnim sruštveno-ekonomskim prilikama ne možemo računati.
Pozivamo Vas da i dalje donirate i obavestite ljude o tome koliko je važno uložiti u ovu uslugu dok ne obezbedio sav navoc koji nedostaje. Račun za donacije je 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.
Centru je to važno da bi mogao nesmetano od januara da je organizuje, a svima nam je važno jer ćemo, ulaganjem u nju i zagovaranjem za njenu dostupnost, zajedno doprineti tome da ona zaista postane potencijalno pravo svake osobe u slučaju da je to potrebno, kako to predviđa čl 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invalidtetom.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.