Usvojen zaključak o finansiranju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite od interesa za grad Novi Sad za 2018. godinu

„Dana 25.04.2018. godine donet je Zaključak Gradskog veća Grada Novog Sada broj 287/2018-8-II (objavljeno na sajtu grada www.novisad.rs ), kojim se utvrđuju programi udruženja građana u oblasti socijalne zaštite za 2018. godinu (tačka II. podtačke 2.-5. Javnog konkursa)“.
Centru je odobren iznos od 3 miliona dinara za organizaciju servisa personalne asistencije, što pokriva godišnje troškove usluge za 3 korisnice u trajanju od 40 sati nedeljno, dveju za 6 meseci 8 meseci rada stručnog radnika i 9 meseci zakupa kancelarije i troškova el. energije.

Gradska uprava za privredu odobrila je javni rad kojim su pokriveni troškovi asistencije od 40 sati nedeljno za tri korisnice u trajanju od 6 meseci. Trenutno, shodno odobrenim sredstvima, uslugu može da koristi 6 korisnika/ca

Ostalo još 12 dana do kraja kampanje za obezbeđivanje sredstava za asistenciju korisnicama kojima je usluga potrebna duže od 8 sati: //www.donacije.rs/projekat/personalni-asistenti-ns/

Isto toliko traje i kampanja za zaostale troškove asistencije u 2017. godini za koje još uvek nisu obezbeđena sredstva: //www.generosity.com/community-fundraising/pa-service-in-novi-sad

Ovo je sve zajedno jako važan korak ka uvođenju usluge personalne asistencije u Odluku o socijalnoj Zaštiti Grada Novog Sada, i nadamo se i sve ćemo uraditi da tako bude, njenom namenskom finansiranju najkasnije od 2019.

Ovo je direktan link ka zaključku: //www.novisad.rs/zakljuchak-o-finansiranju-programa-udruzhenja-gradjana-u-oblasti-socijalne-zashtite-od-interesa-za-0

About the author: czuns