Zapisnik sa sastanka o čl. 19 Konvencije

Na sutrašnji dan 13. 12. 2006, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa inavaliditetom, koju je Republika Srbija potpisala 6.decebra 2007, a ratifikolavala 2009. Tim povodom, u kancelariji Centra Živeti uspravno 12.12. 2016. u 12 sati održan je sastanak posvećen prepoznavanju usluge personalne asustencije od strane sistema socijlane zaštite grada Novog Sada tj izmene odluke o socijalnoj zaštiti uvođenjem personalne asistencije među usluge socijalne zaštite.
word documentpdf document
Zapisnik sa sastanka o čl. 19 Konvencije

About the author: tatasajta