Zapošljavamo 7 saradnika/ca sa invaliditetom u okviru javnog rada

Nacionalna služba za zapošljavanje odobrila je Centru sprovođenje republičkog javnog rada za zapošljavanje 7 saradnika/ca među osobama sa invaliditetom u pružanju vršnjačke/ iskustvene podrške:

Jedna s II, dve s III-V, 2 sa VI i 2 sa VII stepenom stručne spreme po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima u periodu od 1.5. do 30.9. 2017. Mesečna neto zarada iznosi 18.000,00 dinara i biće pokriveni redovni mesečni putni troškovi.

Svi zainteresovani kandidati/kinje koji na osnovu procene radne sposobnosti imaju prvi i drugi stepen invalidnosti mogu do 10. aprila 2017. Radnim danom u vremenu od 10 do 15 h da dođu u kancelariju Centra u Jevrejskoj 20 ili da se jave telefonom na broj 424-291 ili Skajpom na adresu centar.ziveti.uspravno

About the author: czuns