April – Mesec podizanja svesti o ABILIZMU

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Uvod u abilizam i pitanja prava onesposobljavanih osoba

Nekoliko godina unazad, organizacije za autizam koje vode neuatistični roditelji i stručnjaci/kinje, stavile su fokus na april kao na mesec podizanja svesti o autizmu.

Autistične osobeodgovorile su na kampanje za podizanje svesti (i njihove uobičajene patologizujuće i “bavimo se drugima“ okvire) tražeći da se manje priča o svesti, a više o prihvatanju autističnih osoba svih uzrasta.

Ove godine sam inspirisan/a da zamenim stari model novom vrstom kampanje:

Ovaj april je mesec podizanja svesti o abilizmu

Šta je abilizam?

Abilizam je kultorološki poremećaj koji može uticati na jezik i komunikacijske veštine ljudi, društvene odnose i druga međuljudska ponašanja.

Simptomi mogu uključivati:

*Manjak uvažavajućih, inkluzivnih komunikacijskih veština; naviku korišćenja jezika koji diskriminiše ili isključuje onesposbljene osobe, kao i neuspeh u omogućavanju onesposobljavanim osobama.pristupa komunikaciji

*Manjak društveno-emotivnog reciprociteta sa onesposobljavanim osobama, rangiranje (na primer) od nedostatka empatije do neuspeha u uključivanju onesposobljavanih osoba u društvene aktivnosti; u ozbiljnim slučajevima, može uključivati zlostavljanje, ubistvo i/ili potpunu apatiju prema zlostavljanju onesposobljavanih osoba.

*Ograničeni obrasci diskriminatornog ponašanja, na primer: insistiranje na segregaciji, ruganje i/ili zlostavljanje onesposobljavanih osoba; neuobičajeno zanimanje za „inspirativnu pornografiju“ koja objektifikuje i ponižava onesposobljavane osobe, itd.

Abilizam je bilo koji oblik diskriminacije ili loše namere prema onesposobljavanim osobama ili onesposobljenosti uopšte.

Na koliko ljudi utiče abilizam?

Abilizam utiče na sve ljude.

*U svako doba, jedna do pet osoba širom sveta je onesposobljavana.

*Ljudi koji nisu rođeni sa oštećenjima, ili ih nemaju u trenutku mogu postati onesposobljavani kasnije u toku živvota.

*Neki ljudi koji se ne identifikuju kao onesposobljeni i ne prepoznaju sebe kao takve zapravo jesu onesposobljavani i direktno pogođeni abilizmom, kao na primer ljudi sa psihijatrijskim oštećenjima kao što su depresija i anksioznost.

*Prava onesposobljavanih osoba visoko su međusektorska; pitanja građanskih i ljudskih prava: žena, pripadnika/ca zajednica ljudi neprivilegovane boje kože, LGBTQ+ isprepletana su sa pitanjima prava onesposobljavanih osoba. Prava onesposobljavanih osoba takođe se preklapaju sa pitanjima kao što su pitanja zdravstvene zaštite, obrazovanja, siromaštva, i drugih.

(slika znaka upozorenja koji prati tekst)

UPOZORENJE

Opisi abilizma kao poremećaja satirični su i ne treba ih shvatiti bukvalno.

Abilizam nije oblik mentalnog oboljenja ili psihijatrijskog oštećenja, abilistički su upravo optužujuća netpeljivost ili predrasude o mentalnom oboljenju i drugim oštećenjima/ smanjenim sposobnostima!

Šta izaziva abilizam?

*Ne postoji jedan određeni uzrok abilizma, to je pre kompleksan i međusobno povezan niz stavova, pretpostavki i predrasuda. Abilizam se razvija iz kombinacije ličnih predrasuda i faktora okruženja, kao što su široko rasprostranjena normalizacija abilizma, dezinformacije od strane abilističkih institucija i izostanak inkluzije onesposobljavanih osoba u društvu.

*Neki od važnih faktora rizika od abilizma jesu izostanak kontakta sa onesposobljavanim osobama i neupućenost u pitanja onesposobljavanosti i prava onesposobljavanih osoba. Tragično, abilistička kultura koja ne uspeva da obezbedi pristupačnost i stvarnu inkluziju onesposobljavanim osobama u visokom je riziku od širenja epidemije abilizma.

*Vakcine NE izazivaju abilizam, upravo suprotno, široko rasprostranjen program vakcinacije protiv abilizma kroz inkluziju onesposobljavanih osoba i edukaciju ne-onesposobljavanih osoba, može sprečiti da pojedinci/ke i veće društvene institucije postanu žrtve abilizma.

(slika šprica šprica u levom i “erinhuman.com“ u desnom uglu)

Ima li leka za abilizam?

Efikasni tretmani za abilizam uključuju:

Edukaciju

Svi moramo uložiti trud da se upoznamo sa pitanjima onesposobljavanosti, da ispitamo i suočimo se sa abilizmom u sebi samima i u našim zajednicama. Svi imamo obavezu da razumemo i da se borimo protiv abilizma.

Pristupačnost

Inkluzija i pristupačnost su građanska prava, ne specijalne privilegije. Svačija je obaveza da pronađe način kako da naše zajednice i prostore učini pristupačnijim i potrudi se da uključi onesposobljavane osobe.

Intersekcionalnost

Prava onesposobljavanih prepliću se sa građanskim pravima ne-onesposobljavanih ososoba, naš politički aktivizam, naš glas i naša politika treba uvek da budu inkluzivni i međuektorski.

Onesposobljavane osobe u središtu zbivanja

Onesposobljavane osobe moraju biti u središtu vlastitog života kao i pri zagovaranju svojih prava; ovo podrazumeva da imamo autonomiju u svom ličnom životu i vodeće uloge u organizacijama koje se bave našim pravima. Osobe bez ličnog iskustva mogu imati sporedne uloge kada je to potrebno.

(slika dve pilule i tekst: “ Nema magičnog leka za predrasude. Zapamtite, netrpeljivost zapravo NIJE bolest”

Terapija za abilizam

Jedina postojeća uspešna trerapija za abilizam jeste slušanje onesposobljavanih osoba i učenje od nas.

Organizacije

 • Autism Women’s Network
  org
 • Autistic Families International
  org
 • Autistic Self Advocacy Network
  org
 • Disability Visibility Project
  com
 • National Association of the Deaf
  org
 • National Federation of the Blind
  org

 Haštagovi naTviteru

 • #CripTheVote
 • #ActuallyAutistic
 • #FilmDis
 • #AutisticWhileBlack
 • #TheFutureIsDisabled
 • #TheFutureIsAccessible

 Kampanje podizanja svesti

Erin Hjuman, umetnička direktorka Autism Women’s Network, suosnivačica i kodirektorka Organizacije Autistic Families International(//erinhuman.com/)

Prevod: Biljana Radusin i Dragana Marković

Originalni tekst možete preuzeti ovde: //erinhuman.com/2017/04/01/aam/

Svi ljudi su pogođeni abilizmom.

About the author: czuns