Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Danas Evropska mreža za samostalni život temom mobilnosti obeležava Evropski dan samostalnog života. Preporučujemo učešće na otvorenom vebinaru o delovanju pokreta za samostalni život u cilju obezbeđivanja ravnopravnosti koji počinje u 14 h u organizaciji Evopske mreže, Organizacije za samostalni život Norveške i Instituta za samostalni život iz Stokholma.

Pre dva dana bilo je 12 godina od zvaničnog početka pilot servisa personalne asistencije u Novom Sadu, tj. otkako Grad Novi Sad sufinansira ovu uslugu.
Ove godine će je finansirati za 35 korisnika/ca pokrivajući bezmalo sve troškove, al i dalje iz 3 izvora. Očekujmo promenu Pravilnika o ostvarivanju prava na finansiranje usluge personalne asistencije do kraja maja , kojim će biti predviđeno pokrivanje troškova punog obma uslge u skladu sa preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliiditetom.

Po Zakonu o socijalnoj zaštiti pravo na ovu uslugu imaju punoletne, društveno aktivno osobe s I ili II stepenom potrebe za podrškom drugih ljudi koje su ostvarile pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć. Za finansiranje ove usluge, sem u slučaju siromašnih opština, nadležne su lokalne samouprave i mogu je, kao i druge usluge finansirati putem javne nabavke ili otvaranjem centara za pružanje usluga socijalne zaštite.

U skladu s čl. 19 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Opšteg komentara br. 5 Komiteta UN na njegovu primenu ova usluga namenjena je osobama sa invaliditeom svih uzrasta i nivoa potreba za njom, javna nabavka u Opštem komentaru br. 5 navodi se samo kao jedan od modaliteta u slučaju da nije obezbeđeno direktno plaćanje.
Evropska mreža za samostalni život u svojoj Rezoluciji iz oktobra 2019. pozvala je Evropsku komisiju da dalje ne ulaže nijedan evro javnih sredstava u izgradnju bilo kog vida ustanova za osobe sa invaliditetom. U toku je javna rasprava o strategiji deinstitucionalizacije Republike Srbije koja traje do 17. maja 2021. Nadamo se delovanju države u ovom pravcu. Da bi se to zaista ostvarilo potencijalno pravo na uslugu personalne asistencije Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usuga socijalne zaštite treba da bude garantovano svima bez obzira na uzrast i stepen oštećenja jer je asistencija osnovni preduslov samostnog života osobama kojima je potrebna uz iskustvenu (peer) podršku i podršku u donošenju odluka. Uz razvoj i opštu dostupnost ova 3 segmenta podrške osobama sa invaliditetom, ostvarivanje prava na korišćenje znakovnog jezika, njegovo učenje i proučavanje i u obezbeđivanje svih segmenata pristupačnosti države treba da usmere veću deo sredstava u cilju obezbeđivanja nesmetanog društvenog učešća osoba sa invaliditetom od momenta nastanka oštećenja/smanjenja sposobnosti. Na taj način će u startu sprečiti proces trajnog onemogućavanja minimalno desetine svog stanovništva.

Onemogućavanje i uverenje da život osoba sa oštećenjima vredi manje od života ljudi koji ih nemaju jesu razlozi neravnopravnog položaja osoba sa oštećenjima/smanjenim sposobnostima. Uklanjanjem mera koje onemogućavaju, uvođenjem onih koje omogućavaju, a većina ih je definisana u Konvenciji i preporukama Komiteta, i stvaranjem društva koje će računati na svaku osobu u nekom trenutku u budućnosti osećanje onemogućenosti (invalidnost) biće stvar ličnog osećaja pojedinca/ke. Sve dok ne budu obezbeđene sve mere, u skladu s Konvencijom, koje obezbeđuju pun nivo ostvareivosti prava, a prevashodno puno učešće osoba kojih se to tiče u njihovom ostvarivanju (čl. 4 Konvencije, koprodukcija), ovo će biti isklučivo društveno i političko pitanje.