+381 21 424 291 | +381 21 6610 120

Međunarodna dokumenta

word documentpdf document
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
word documentpdf document
EIDD Stokholmska deklaracija©
word documentpdf document
Rezolucija ResAP(2007)3 “Univerzalnim dizajnom do punog učešća”
word documentpdf document
Vodič za javne nabavke
Font Resize
Contrast